Planritningar

Lägenheterna kan vara spegelvända

1 rum och kök. 44,3 - 44,9 kvm - Kv Skräddaren Järnvägsgatan, Dalagatan

Ritning 1 rum och kök. 44,3 - 44,9 kvm - Kv Skräddaren Järnvägsgatan, Dalagatan

2 rum och kök. 59,4 kvm - 60 kvm - Kv Skräddaren Järnvägsgatan, Dalagatan

Ritning 2 rum och kök. 59,4 kvm - 60 kvm - Kv Skräddaren Järnvägsgatan, Dalagatan

3 rum och kök. 75,6 kvm - Kv Skräddaren Järnvägsgatan, Dalagatan

Ritning 3 rum och kök. 75,6 kvm - Kv Skräddaren Järnvägsgatan, Dalagatan
Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-10-13