Om Härjegårdar

Härjegårdar Fastighets AB är ett fastighetsbolag som ägs till 100 % av Härjedalens Kommun.

Vår affärsidé är att erbjuda bra bostäder, lokaler och service med hög kvalitet till marknadsmässiga villkor.

Verksamheten består till största delen av uthyrning av lägenheter. Bolaget har även ett antal lokaler för kommersiell verksamhet.

Vårt fastighetsbestånd finns i hela kommunen med koncentration till centralorterna.

De senaste åren har hyresmarknaden och efterfrågan på lägenheter och lokaler haft en positiv utveckling. Den ökade efterfrågan har lett till att bolaget satt igång ett antal processer med att öka tillgången på bostäder genom renoveringar och nybyggnadsprojekt.

Fr o m den 1 januari 2016 har Härjegårdar uppdraget att förvalta Härjedalens kommuns samtliga fastigheter. Detta innebär bl a att alla skolor, förskolor och förvaltningsbyggnader sköts av Härjegårdar. Kommunens bestånd omfattar ca 80 000 m2 vilket innebär att den totala volymen som Härjegårdar numera förvaltar har fördubblats och omfattar ca 160 000 m2.

Avsikten med att slå ihop fastighetsförvaltningarna är att det skall bli effektivare och billigare än att ha två parallella organisationer i kommunen.

Med den samlade kompetens som finns i bolaget och hos den personal som övergår till bolaget från kommunen är vi övertygade om att vi kommer att skapa en effektiv och rationell fastighetsorganisation till nytta för våra hyresgäster och övriga kommuninnevånare.

Stig Holm

VD


Publicerat av: Birgitta Andersson 2017-10-16

Härjegårdar Fastighets AB
Box 40
842 21 Sveg

telefon: 0680‑169 50
e‑post: info@harjegardar.se