Avfallshantering

Våra hushåll producerar stora mängder avfall som påverkar vår miljö.
Genom att källsortera våra sopor kan vi alla hjälpas åt att minska avfallets miljöpåverkan. Genom att sortera soporna minskar dessutom det avfall som riskerar att hamna på deponi, soptipp.

Hushållssopor

I de soptunnor / sopcontainrar som finns i våra bostadsområden får endast brännbart hushållsavfall kastas.

Förpackningssopor

Lämnas på FTIs återvinningsstationer.
En del bostadsområden har egna återvinningsstationer
Ex på förpackningssopor:
Tidningar, pappersförpackningar
Mjuk och hårdplast
Färgat och ofärgat glas
Metallförpackningar

För mer information om förpackningssopor se ftiab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns återvinningsstationerna:

Sveg                                 Konsum, Ljusnegatan 4
                                         Taxistation, Järnvägsgatan 12
Hede                                 OKQ8
                                          Preem
Funäsdalen                       OKQ8
Bruksvallarna                    Vallarvägen
Lillhärdal                           Skolan, Trössmyrvägen
Vemdalen                          Centrumhuset
Ytterhogdal                        ICA Hogdal

Nya sorteringsskåp för småelektronik, batterier, glödlampor och korta lysrör finns utställda, på prov, på dessa platser i kommunen:

ICA Vemdalen
ICA Vemdalsskalet
ICA Björnrike
ICA Hede
Vemhå-Träffen
Medborgarhuset, Sveg

Övriga sopor - grovsopor

Kommunen har återvinningscentraler i Sveg, Lillhärdal, Ytterhogdal, Hedeviken, Funäsdalen och Lofsdalen.

På dessa återvinningscentraler lämnas grovsopor, elektronikavfall och farligt avfall som t ex:
möbler, elektronik, batterier, färg, lysrör och lågenergilampor mm.

Vatten och miljöresurs är ett gemensamt bolag för Bergs och Härjedalens kommuner som har hand om all kommunal verksamhet som rör vatten, avlopp, slamtömning och renhållning.

All information som rör vatten, avlopp, slamtömning och renhållning finns numera på Vatten och miljöresurs webbplats.

http://www.vattenmiljoresurs.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tfn 010-25 15 315

Öppettider hos kommunens återvinningscentraler:


Se Vatten och miljöresurslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-09-16

Härjegårdar Fastighets AB
Box 40
842 21 Sveg

telefon: 0680‑169 50
e‑post: info@harjegardar.se