Avfallshantering

Soptunna

Våra hushåll producerar stora mängder avfall som påverkar vår miljö. Genom att källsortera våra sopor kan vi alla hjälpas åt att minska avfallets miljöpåverkan. Genom att sortera soporna minskar dessutom det avfall som riskerar att hamna på deponi, soptipp.

Hushållssopor

I de soptunnor / sopcontainrar som finns i våra bostadsområden får endast brännbart hushållsavfall kastas.

Förpackningssopor

Lämnas på FTIs återvinningsstationer.

En del bostadsområden har egna återvinningsstationer

Ex på förpackningssopor:

  • Tidningar, pappersförpackningar
  • Mjuk och hårdplast
  • Färgat och ofärgat glas
  • Metallförpackningar

För mer information om förpackningssopor se ftiab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns FTIs återvinningsstationer:

Sveg

Konsum, Ljusnegatan 4
Taxistation, Järnvägsgatan 12


Hede

OKQ8
Preem


Funäsdalen

OKQ8


Bruksvallarna

Vallarvägen


Lillhärdal

Skolan, Trössmyrvägen


Ytterhogdal

ICA Hogdal

 

Övriga sopor - grovsopor

Kommunen har återvinningscentraler i Sveg, Lillhärdal, Ytterhogdal, Hedeviken, Funäsdalen och Lofsdalen.

På dessa återvinningscentraler lämnas grovsopor, elektronikavfall och farligt avfall som t ex:
möbler, elektronik, batterier, färg, lysrör och lågenergilampor mm.

Vatten och miljöresurs är ett gemensamt bolag för Bergs och Härjedalens kommuner som har hand om all kommunal verksamhet som rör vatten, avlopp, slamtömning och renhållning.

All information som rör vatten, avlopp, slamtömning och renhållning finns numera på Vatten och miljöresurs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tfn 010-25 15 315

Öppettider hos kommunens återvinningscentraler:


Se Vatten och miljöresurslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om sopsortering finns på Sveriges avfallsportals webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerat av: Birgitta Andersson 2021-01-11