Avfallshantering

Soptunna

Våra hushåll producerar stora mängder avfall som påverkar vår miljö. Genom att källsortera våra sopor kan vi alla hjälpas åt att minska avfallets miljöpåverkan. Genom att sortera soporna minskar dessutom det avfall som riskerar att hamna på deponi, soptipp.

Hushållssopor

I de soptunnor / sopcontainrar som finns i våra bostadsområden får endast brännbart hushållsavfall kastas.

Förpackningssopor

Ex på förpackningssopor:

  • Tidningar, pappersförpackningar
  • Mjuk och hårdplast
  • Färgat och ofärgat glas
  • Metallförpackningar

Här finns återvinningsstationer:

Sveg

Coop, Ljusnegatan 4
Taxistation, Järnvägsgatan 12


Hede

OKQ8
Preem


Funäsdalen

OKQ8


Ytterhogdal

ICA Hogdal

Övriga sopor - grovsopor

Kommunen har återvinningscentraler i Sveg, Ytterhogdal, Hedeviken och Funäsdalen.

På dessa återvinningscentraler lämnas grovsopor, elektronikavfall och farligt avfall som t ex:
möbler, elektronik, batterier, färg, lysrör och lågenergilampor mm.

Vatten och miljöresurs är ett gemensamt bolag för Bergs och Härjedalens kommuner som har hand om all kommunal verksamhet som rör vatten, avlopp, slamtömning och renhållning.

All information som rör vatten, avlopp, slamtömning och renhållning finns numera på Vatten och miljöresurs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tfn 010-25 15 315

Öppettider hos kommunens återvinningscentraler:


Se Vatten och miljöresurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2024-05-31