Illustration av ett avtal och handslag.

Hyresavtalet

Hyresavtalet är en viktig handling där det framgår vad som ingår i hyran, dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst, inflyttningsdatum och vad du har för uppsägningstid.

Ett avtal med Härjegårdar Fastighets AB är alltid skriftligt.

Spara avtalet så länge du är hyresgäst hos oss. Det är också på hyresavtalet som du så småningom säger upp din lägenhet eller bilplats.

Hyreslagen är den lag som reglerar de rättigheter och skyldigheter som gäller för både hyresgäst och hyresvärd.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-10-13