Trivsel, ansvar och trygghet

Bo bekymmersfritt

Hyresrätt är ett bekvämt boende som ger dig många fördelar jämfört med andra boendeformer. Du slipper låna pengar eller på annat sätt binda kapital för att finansiera ditt boende. Att hyra sin lägenhet ger dig också frihet att göra vad du vill på din lediga tid.

Det är vi som byter ut och reparerar om något går sönder och vår målsättning är att ha åtgärdat de flesta fel inom 32 timmar.
Se vår Servicegaranti.

Att bo i flerfamiljshus innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel. Här lever, äter, sover och umgås man. Det ställer krav på att man respekterar varandra och visar hänsyn.

Hyreslagen

Hyreslagen är den lag som bestämmer vad som gäller för boende i hyreslägenhet.
Enligt lagen ska en hyresgäst bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.
Det gäller också övriga familjemedlemmar, gäster och andra som vistas i lägenheten.

Hyresgästen ska väl vårda lägenheten och vad därtill hör. Vårdnadsplikten gäller även tillhörande utrymmen på vind och i källare och även allmänna utrymmen i huset typ trapphus och hiss.

Hyresgästen ansvarar för skada på lägenheten som förorsakats med avsikt eller som uppkommit genom olyckshändelse.

Om skada eller fel uppkommer är du som hyresgäst skyldig att underrätta Härjegårdar snarast så skadan inte förvärras, exempelvis vattenläcka.

Trapphus och entréer

Det är inte tillåtet att ställa saker i trapphus och entréer. Föremål som barnvagnar, cyklar och liknande kan hindra utryckningspersonal vid ett olyckstillfälle. Det är inte tillåtet att röka i trapphus och hissar. Ställ inte upp entréporten. Att det är låst på natten är en trygghet för dig som hyresgäst.

Tvättstugan

För allas trivsel är det viktigt att tvättstugans regler följs. De finns på plats i varje tvättstuga.
Respektera bokningarna och tvätta inte på andras tider.

  • Anmäl ev fel på maskinerna genast och sätt gärna en lapp på den trasiga maskinen. Det underlättar för reparatörerna.
  • Husdjur får inte vistas i tvättstugan.
  • Minderåriga får inte använda tvättstugan själva.
  • Rök inte i tvättstugan.
  • Och glöm inte att städa efter dig. Här gäller det verkligen att vara en god granne.

Husdjur

Sköt om dina djur så tycker även grannarna om dem. Rasta dem inte i bostadsområdet och håll dem alltid kopplade. Kom ihåg att många är allergiska mot kattor och hundar. Husdjur får ej vistas i tvättstugorna och övriga gemensamma utrymmen pga allergier mm.

Balkongen

Blomlådor och balkongskydd skall sättas på insidan av balkongen. Skaka inte mattor och dylikt ifrån balkongen. Undvik att röka på balkongen då många tycker att cigarettrök är obehagligt.

Marklägenheter

Du ansvarar själv för skötsel och renhållning som t ex regelbunden gräsklippning, snöskottning och sandning. Kom ihåg att hålla god ordning och blomplanteringar och buskar välvårdade.

Rökning

Rökning är inte tillåtet i allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, källargångar etc. Kostnader för sanering av rökskadad/rökpåverkad lägenhet debiteras hyresgäst vid avflyttning. Vid rökning på balkong/altan skall hänsyn tas till grannar. Fimpar kastas självklart inte på marken.

Fåglar

Är trevliga att titta på men vi ber dig att inte mata dem. "Fåglar på dagen, råttor på natten".

Bilparkering / motorvärmarplats

Parkera bilarna på hyrda bilplatser eller annan anvisad plats. Det är tillåtet att köra in på bostadsområden endast för att lasta i eller ur sin bil. Motor- och kupévärmarsladdar får aldrig lämnas kvar i uttaget när de inte används. Lås motorvärmaruttaget. Om en säkring går sönder betyder det oftast att anslutningssladden inte är ok eller att för mycket watt har belastat säkringen. Motorvärmaruttaget är uppsäkrat till 6 ampere. Kontrollera detta och om felet kvarstår ring felanmälan 0680 - 169 75.

Lampor och lysrör i lägenheten

Du ansvarar själv för byte av lampor och lysrör i din lägenhet. Undantaget lampor till spis, kyl/frys och fläkt som Härjegårdar tillhandahåller.

Fel anmäles till felanmälan 0680 - 169 75.

Disk- eller tvättmaskin

Om du vill installera en disk- eller tvättmaskin kom ihåg att alla anslutningar av el, vatten och avlopp måste göras av en fackman. Maskinen måste också stå på vattentätt underlag och vara ansluten till jordat uttag.

Grillning

Kol- och gasolgrillning är av brandtekniska skäl inte tillåten på balkongen. Använd en el-grill istället. Kolgrillar man utomhus, skall grillen ställas så långt från huset att övriga hyresgäster inte besväras av rök och os. Se till att du har tillgång till vatten att släcka med om olyckan skulle vara framme. Och se till att grillen är släckt när du går därifrån.

Studsmattor och pooler

På grund av osäkerheten om vem som ansvarar vid en eventuell olycka har vi valt att inte tillåta uppställning av studsmattor och simbassänger på och i anslutning till våra fastigheter. Härjegårdar har ingen möjlighet att bevaka dessa anläggningar och kan därmed inte ansvara för säkerheten.

Störningar

För att alla ska trivas tillsammans måste man ta hänsyn till varandra både inom de egna väggarna och i gemensamma utrymmen. Om man ändå blir störd är det alltid bäst att själv försöka prata med den störande grannen för att finna en lösning. Om detta inte är möjligt eller inte ger resultat, kontakta Härjegårdar.

Om akuta störningen inträffar kan du kontakta störningsjouren 247 Säkerhet AB på tel. 073 - 438 67 26.
Störningsjour.

Brandvarnare

Brandvarnare ska finnas i samtliga lägenheter. Brandvarnare tillhör lägenheten och får inte tas med när du flyttar. Brandvarnaren är utrustad med ett batteri som skall hålla i ca 10 år. Om något fel uppstår, anmäl felet till felanmälan. Hyresgästen svarar för skötsel och underhåll av brandvarnaren. Det är också hyresgästen som svarar för funktionskontroll av brandvarnaren.
Vid avflyttning kontrolleras att brandvarnaren finns på plats och att den fungerar. Om det av någon anledning inte finns någon brandvarnare i din lägenhet ring felanmälan  0680 -169 75 så monterar vi in en.

Parabolantenn

Egna parabolantenner får inte sättas upp utan Härjegårdars tillstånd.

Renovera själv

Du får tapetsera och måla i din lägenhet om det görs på ett fackmannamässigt sätt och förändringen får inte vara för extrem. Då kan du bli skyldig att betala kostnaden för att återställa bostaden när du flyttar.
Kontakta alltid din bovärd innan du sätter igång för att få mera information, tips och råd.

  • Du får inte måla på tapeten och inte hänga upp en struktur- eller plasttapet.
  • Undvik extrema mönster och färger samt mörka tapeter.

Persienner

I de fall lägenheten är utrustad med persienner är dessa ej hyresvärdens egendom, varför eventuella reparationer ej bekostas av Härjegårdar.
Persienner, polislås och tittögon monteras ibland på fel sätt. Det kan leda till skador på fönsterkarmar och dörrar. Hyresgästen blir då ersättningsskyldig gentemot Härjegårdar.

Sopor

Hushållssopor ska källsorteras, paketeras väl och kastas enligt anvisningar. För grovsopor finns också speciella anvisningar, läs mer under Avfallshantering.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-10-13