Borttappad nyckel

Har du låst dig ute?

Ring felanmälan 0680 - 169 75 för att få hjälp.

Endast hyresgästen kan få upplåst och du måste kunna legitimera dig.
Du kommer att bli debiterad för upplåsning. Kostnaden är 500,- under kontorstid och under annan tid 1500,-.

Tappar du bort nycklar rekommenderar vi dig att byta låscylinder. Detta bekostar du själv och det kostar mellan 2500,- och 3000,- beroende på vart du bor. Arbetet ombesörjes av Härjegårdar.

Om du flyttar från din lägenhet måste alla utkvitterade nycklar återlämnas. Saknas nycklar sker låscylinderbyte och du blir debiterad. Borttappade nycklar kan aldrig ersättas med en kopia. Vi godkänner ej heller nycklar som är tillverkade utan vår tillåtelse.

Behöver du av någon anledning flera nycklar än dem vi lämnat ut vid inflyttningen, går det bra att beställa genom Härjegårdar. Observera att det är kontraktsinnehavaren som måste kvittera ut nycklarna. Du får själv bekosta extranycklar och de ska naturligtvis inlämnas till oss vid ev avflyttning.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2023-02-14