Inflyttning

Vi hoppas att du kommer att trivas som hyresgäst hos Härjegårdar.

En familj och flyttlådor

Här kan Du läsa om vad som kan vara bra att tänka på när du är nyinflyttad. Glöm inte att göra flyttanmälan till Skatteverket, flytta el och telefon samt ordna en hemförsäkring.

Undrar du över något så kontakta oss gärna.

Tillträde

Du har tillträde till lägenheten from kl 12.00 den dag som anges i kontraktet. Om dagen infaller på en lördag eller helgdag så gäller kontraktet från kl 12.00 den första vardagen efter helgdagen.

Innan nycklar får hämtas ut, skall första hyran vara betald. Tag med kvitto, hyreskontrakt och legitimation. Skulle du upptäcka skador efter föregående hyresgäst, anmäl detta omgående till din förvaltare.

Nycklar

Dina nycklar är värdeföremål, var rädd om dem. Vid inflyttningen får du 3 originalnycklar. Vill du ha fler nycklar, kontakta Härjegårdars kontor, så beställer vi fler till dig. Extranycklar får du själv bekosta.

Samtliga utkvitterade nycklar ska återlämnas vid avflyttning. Saknas nycklar när du flyttar debiteras du kostnaden för cylinderbyte.

Har du tillverkat nycklar utan vår tillåtelse sker cylinderbyte obligatoriskt och du debiteras kostnaden.  

Här hämtar du nycklarna:

Kontakta oss på 0680 - 169 50 för att boka tid för besök. Kontakta även personal före besök på de andra orterna

  • För lägenheter i Sveg hämtas nycklarna på Härjegårdars kontor, Fjällvägen 5 i Sveg. Tel 0680-16950.
  • i Hede på kommunens lokalkontor, Storgatan 22, tel 0684 - 168 50.
  • I Funäsdalen hämtar du nycklarna hos fastighetsteknikerna i deras lokal på Rörosvägen 39 Handelshuset, med ingång på baksidan huset. Ring 0680 - 169 50 först och be att få prata med en fastighetstekniker i Funäsdalen för att komma överens om en lämplig tid.

Kontrollera besiktningsutlåtandet

Innan du flyttade in har bovärden besiktigat lägenheten och skrivit ned eventuella fel och brister i ett besiktningsutlåtande. I samband med att du hämtar nycklarna till lägenheten får du en kopia. Om du upptäcker några fel eller brister i lägenheten som inte finns med i besiktningsutlåtandet skall du inom 8 dagar anmäla det till Härjegårdar. Efter det övertar du själv ansvaret för eventuella skador.

Elabonnemang

När du flyttar in i någon av våra lägenheter där elen inte ingår i hyran, vilket  framgår av hyresavtalet, blir du automatiskt kund hos Fyrfasen Energi. Om du önskar annan leverantör får du själv ombesörja det bytet.

Förråd

De flesta lägenheter har separata förråd. Varje förråd är i regel märkt med samma nummer som lägenheten. Förvara inte några värdefulla saker i förrådet så förebygger du inbrott. Ställ heller inte något direkt på golvet för att undvika fuktskador.

Hemförsäkring

Som hyresgäst hos Härjegårdar måste du ha en hemförsäkring.
Den gäller både vid skador på den egna egendomen och på hyresvärdens egendom. Den ger också ekonomiskt skydd vid inbrott men det viktigt att du håller bostaden ordentligt låst och inte förvarar stöldbegärlig egendom i källare, på vind eller i bilen.

Härjegårdars försäkring täcker bara skador på själva byggnaden - inte dina personliga ägodelar. Därför är hemförsäkring ett bra skydd för dig och ditt hem.

Brandvarnare

Brandvarnare finns i samtliga lägenheter. Brandvarnare tillhör lägenheten och får inte tas med när du flyttar. Brandvarnaren är utrustad med ett batteri som skall hålla i ca 10 år. Om något fel uppstår, anmäl felet till felanmälan. Vid avflyttning kontrolleras att brandvarnaren finns på plats och att den fungerar. Om det av någon anledning inte finns någon brandvarnare i din lägenhet ring felanmälan 0680 - 169 75 så monterar vi in en.

Adressändring / Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket. Skatteverkets webbsida om folkbokföring så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.

Skatteverkets webbsida om folkbokföring. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller per telefon 0771- 97 98 99.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt nummer på ditt kontrakt, benämnt "Lägenhetens folkbokföringsnummer"

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2021-10-22