Ändrade kontaktuppgifter för e-post

Alla medarbetare på Härjegårdar / Fastighetsavdelningen Härjedalens kommun har från och med 15 april 2024 nya e-postadresser. De nya adresserna finns under fliken Kontakt.

Anledningen till det här är att Kommunstyrelsen beslutade 16 februari 2023 att Härjegårdars medarbetare förs över till Härjedalens kommun 1 januari 2024 som i samband med det här blir Fastighetsavdelningen. Alla medarbetare byter då arbetsgivare till kommunen. Medarbetarna behåller sina arbeten och har kvar sina arbetsplatser.

Datumet för överflyttning blev senare framflyttat till 1 mars 2024.

Bolaget Härjegårdar har från 1 mars 2024 inga medarbetare men äger fastigheter och köper tjänster.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2024-04-17