Dags igen för Nöjd-Kund-Index undersökning (NKI)

Din åsikt är viktig för oss så därför vill vi tacka er hyresgäster som var med i vår NKI-undersökning, som genomfördes under år 2020.

Vi har nu för avsikt att genomföra en ny Nöjd-Kund-Index-undersökning (NKI) bland er hyresgäster, med början under september månad 2021.

Undersökningen kommer att genomföras genom en upphandlad extern NKI-leverantör, nämligen Origo Group. En inbjudan om att delta i en NKI-undersökning kommer att skickas ut till er hyresgäster via e-post eller via brev. Svarsenkäten kommer att skickas ut tillsammans med en inbjudan och information om undersökningen. Får man enkäten via posten, kan man välja att fylla i pappersenkäten eller gå in på en länk och svara digitalt. Den digitala enkäten finns förutom på svenska även på 10 ytterligare språk. Undersökningen kommer att genomföras löpande vilket innebär att ni hyresgäster kommer att få enkäten vid olika tillfällen under ett år, dock får man inte mer än 1 enkät per år. Detta gör att vi snabbt får indikationer på vad som fungerar bra och vad vi behöver förbättra på kort och lång sikt för att ge er en så god boendeupplevelse som möjligt.

Er åsikt är viktig för oss. Vi strävar efter att bli bättre och bättre på det vi gör. Det bästa sättet för oss att få en samlad bild över vad ni tycker är om ni skulle vilja lägga 5-10 minuter och svara på vår enkät. Utifrån era svar (anonyma förstås) kommer vi att identifiera ett antal förbättringsområden att jobba vidare med. Vår förhoppning är att ni ska känna att er medverkan ger ett positivt resultat på er boendemiljö över tid.

Vi hoppas på ert deltagande,

Publicerat av: Birgitta Andersson 2021-09-22