Härjegårdar klipper gräset med robotar

Under sommaren har Härjegårdar succesivt installerat robotgräsklippare för i princip samtliga egna och kommunens fastigheter. Tanken med detta är att sänka kostnader för sommarskötsel och samtidigt öka kvaliteten på fastigheternas gräsmattor.

Gräsklippningen sker via ett upphandlat leasingavtal med VEMA Experience, som bland annat ansvarar för installation, vinterförvaring och löpande reparationer av maskinerna. Det första året kommer det krävas en del injustering av maskinerna och de markerade ytor som ska klippas men från och med sommaren 2024 bör allt fungera som det ska.

Det är vår egen personal på respektive ort som ansvarar för att robotgräsklipparna fungerar, något de övervakar via en applikation i sina mobiltelefoner och där felmeddelanden skickas ut om någon maskin inte fungerar som den ska.

Bild på robotgräsklippare
Publicerat av: Birgitta Andersson 2023-08-30