Hyresförhandling år 2023 är klar

Hyresförhandlingen mellan Härjegårdar Fastighets AB och Hyresgästföreningen är klar och en överenskommelse har tecknats om en hyreshöjning från och med 1 april 2023.

  • Lägenheter med kallhyra höjs med 3,8%
  • Lägenheter med varmhyra höjs med 3,8%
  • Lägenheter med varmhyra och hushållsel höjs med 4,1%

Höjningen motsvarar 190 kronor / 205 kronor per månad för en lägenhet med en månadshyra på 5000 kronor.

Hyreshöjningen kompenserar inte för bolagets ökade kostnader under år 2023 vilket innebär att budgeten för underhåll kommer att reduceras med ca 2 Mkr för det kommande året.

Hyreshöjningen beror på ökade driftskostnader bl a för el, vatten/avlopp, fjärrvärme och fastighetsskötsel samt ökade kostnader för stigande räntor, löner och ökade underhållskostnader, främst materialkostnader.

Sveg 2023-02-27

Hans Heuser

VD

 

Publicerat av: Birgitta Andersson 2023-02-27