Hyresförhandlingen för hyror 2024 är klar

Hyresförhandlingen mellan Härjegårdar Fastighets AB och Hyresgästföreningen för hyror 2024 är nu klar.

Överenskommelsen innebär att grundhyran/kallhyran höjs generellt med 5,2% från och med den 1 april 2024.

Höjningen av grundhyran/kallhyran motsvarar ca 312 kronor per månad för en lägenhet med en månadshyra på 6 000 kronor.

Utöver ovan nämnda, höjs bränsletillägget utifrån 2024 års taxehöjningar till 196 kronor per kvadratmeter och och år för fjärrvärme, samt till 55 kronor per kvadratmeter och år för hushållsel.

Det innebär att den totala höjningen för en lägenhet på 58 kvadrat där kallhyra, värme och hushållsel ingår blir cirka 375 kronor per månad.

Hyra för bilplats, carport och garage lämnas oförändrad under 2024.

- Hyreshöjningen beror på ökade driftkostnader (bl.a. för el, fjärrvärme och renhållning), samt ökade kostnader för stigande räntor, löner och ökade underhållskostnader främst materialkostnader säger Härjegårdars vd Hans Heuser.

 

Publicerat av: Birgitta Andersson 2024-02-22