Uppehåll för tillval i lägenheter

Från och med 1 maj -22 tar vi inte emot några nya beställningar om tillval från våra hyresgäster. Motiveringen till detta är ökade materialpriser, som innebär att dagens tillvalsprislista, som är framförhandlad med Hyresgästföreningen, inte gör det ekonomiskt försvarbart för Härjegårdar att genomföra tillval. Vi hoppas kunna återinföra möjligheten att göra tillval, dock kan vi i dagsläget inte ange någon tidpunkt för detta.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2022-05-17